Regulamin Sklepu
TEHWIZ LTD - 180 Wood Street CV21 2YX Rugby
oraz Sklepu Internetowego - TEHWIZ.uk

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem TEHWIZ.uk
akceptujesz zasady zawarte w regulaminie znajdującym się na niniejszej stronie.

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
Jeżeli strona sklepu funkcjonuje niepoprawnie, występują błędy, martwe linki oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie zgłoś ten fakt do Działu Obsługi Klienta Firmy
TEHWIZ LTD

I. Składanie zamówień:
1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetowa www.tehwiz.uk lub telefonicznie 077 800 65 836 .
2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku   podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru i zrefundowanie zamówienia.
3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji ale nie oznacza to iż zamówienie zostało zrealizowane.
4. Po zrealizowaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenia na E-mail o statusie : Zrealizowane / Wysłane

II. Realizacja zamówień:
1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze osobistym w sklepie - z chwila złożenia zamówienia przez Klienta
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwila wpływu środków na konto Sklepu
- w przypadku zamówień płatnych karta kredytowa / PayPal - z chwila autoryzacji transakcji.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma równiez możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:
- Informując Sklep poprzez E mail o chęci rezygnacji z zamówienia
- informując Sklep telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia
4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem  PARCELFORCE24 lub RoyalMail pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
6. Jeżeli klient wykona więcej niż 3 zamówienia i nie zostaną one nie opłacone, firma
TEHWIZ LTD zastrzega sobie prawo do zablokowania konta do wyjaśnienia okoliczności.

III. Koszty przesyłki
1. Koszt przesyłki jest uzależniony od sposobu dostawy oraz miejsca docelowego.
2. Oplata związana z realizacja przesyłki jest określona w sklepie oraz na rachunku.

IV. Czas dostawy

1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 1-2 dni roboczych, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest  droga elektroniczna.
Przesyłki dostarcza Royal Mail oraz ParcelForce24
-Standardowe Przesyłki - Czas Dostawy 3-5 dni roboczych
Standardowe Przesyłki Kart Abonamentowych oraz PREPAID - Czas Dostawy 5-7 dni roboczych
-Specjal Delivery Next Day , Czas Dostawy -1- 2 dni roboczych

V. Płatności
1. Wszystkie ceny podawane są w £ (British Pound.)
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- karta kredytowa lub debetowa (płatności PayPal)
- karta kredytowa lub debetowa (płatności przez Telefon)
- przelewem bankowym na konto sklepu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących sie w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian
4. Przesyłki poza granice kraju mogą być opłacane tylko przelewem na konto bankowe lub PaylPal

VI. Sprzęt Satelitarny
1. Tunery Satelitarne sprzedawane przez sklep
TEHWIZ LTD służą tylko i wyłącznie do oglądania telewizji FTA, oraz telewizji kodowanej po podpisaniu stosownej umowy z operatorem danej sieci satelitarnej (Polsat Cyfrowy, Cyfra+, Sky, NC+) i opłacaniu abonamentu lub zakupie kart Pre-Paid (z przedpłatą).
2.Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek patchowanie, zmiany oprogramowania, lub inne modyfikacje które klient wykonuje samodzielnie lub przez osoby trzecie, Wgrywanie oprogramowania innego niż oryginalne będzie skutkiem odstąpienia od świadczeń gwarancyjnych.
3. Sklep nie pokrywa kosztów wysyłki jeżeli towar został uszkodzony przez złe użytkowanie bądź zmianę lub modyfikacje oprogramowania.
4. Aktywacji i rejestracji kart abonamentowych Klient dokonuje sam.
5. Klient zobowiązany jest przestrzegać regulamin który znajduje się na stronie operatora danej karty kodowej
6. Dekodery NC+ podlegają gwarancji:
   -Abonamentowe :Przez cały okres obowiązywania umowy abonenckiej z platformą nc+.
   -Własnościowe: Przez okres jednego roku od momentu zakupu

VII. Reklamacje
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłka pocztowa lub dostarczyć osobiście do placówki sklepu.
3. Nie przyjmujemy reklamacji na doładowanie kart jeżeli klient wpisał nie poprawnie numer karty lub dekodera, ewentualnie nie wpisał  ich wcale, ponadto reklamacje nie sa uwzględniane jeżeli doładowana zostanie karta nie zgodna z danym pakietem.
 -takie zamówienia uważa sie za zrealizowane i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.
4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
5. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty, jeżeli to nie będzie możliwe, sklep zwróci pieniądze.
6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep nie zwraca i pokrywa je kupujący
7. Towar w pierwszej kolejności jest sprawdzany przez Serwisanta – czas oczekiwania na zwrot lub wymianę to 7-28 dni roboczych.
8. Sklep nie zwraca opłat za usługi Pre-Paid, usługi tylko i wyłącznie mogą zostać wznawiane na okres jaki zostały opłacone.
9. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady fabryczne sprzętu np. Dekodery Pre Paid, dekodery takie są objęte tylko i  wyłącznie gwarancja producenta, a Firma
TEHWIZ LTD nie pokrywa kosztów przerwy w odbiorze TV lub kosztów zwrotu lub wymiany.
10. Firma
TEHWIZ LTD nie jest zobowiązana do opłacenia kosztów serwisu dekoderów lub ich wysyłki, wadliwe lub uszkodzone dekodery klient odsyła samodzielnie do punktu serwisowego operatora i opłaca koszt naprawy jeżeli okres gwarancji został zakończony.
11. Klient Ma prawo do zwrotu zamówionego towaru w Ciągu 28 dni od daty otrzymania jeżeli:
- Nie jest to Produkt Pre Paid typu Dekoder na kartę lub Doładowanie
- Produkt posiada oryginalne opakowanie
- Produkt nie został użyty lub nie nosi śladów użytkowania
12. Każdy Klient jest zobowiązany do dostarczenia produktu do sklepu osobiście lub wysyłkowo, Firma
TEHWIZ LTD nie zwraca kosztów dostawy lub zwrotu produktu.

VIII. Dekodery PREPAID (Na Kartę) - Własnościowe
1. Tranzakcie takie jak: DOŁADOWANIA Kart, Usługi Instalacji , Usługi Naprawy, wymiany lub serwisu NIE SĄ REFUNDOWANE i nie są objęte programem ochrony kupujących.
2. Dekodery Własnościowe - NA KARTĘ podlegają gwarancji SKYMAX.pl w Polsce. W razie usterki klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt dekodera do punktu serwisowego NC+ lub Polsat w POLSCE
3. Firma
TEHWIZ LTD nie zwraca kosztów wysyłki produktów do punktów serwisowych i nie jest zobowiązana do przyjęcia uszkodzonego dekodera.
4. Po Aktywacji karty kodowej nie ma możliwości zwrotu zakupionego produktu, jest on objęty tylko i wyłącznie gwarancja danego operatora.
5. Doładowania 12 miesięczne są wykonywane na okres 12 miesięcy lecz nie dłużej niż 360 dni, ponieważ okres rozliczeniowy jest liczony od 02-30 każdego miesiąca, w istocie oznacza to iż jeżeli karta zostanie doładowana przed połowa danego miesiąca jej ważność będzie do pierwszego dnia miesiąca, natomiast jeżeli karta będzie doładowana po połowie miesiąca jej ważność będzie do 30 dnia danego miesiąca.

uwaga: Jeśli dekoder / karta został zarejestrowany w systemie nc+/ polsat (aktywowany) odstąpienie od umowy kupna nie przysługuje konsumentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy się zalogować na swoje konto i użyć opcji REKLAMACJA
zgłoszenia Telefoniczne nie będą zaakceptowane


IX. Zamawianie usługi Montażu Anteny
1. Zamówienie odbywają się telefonicznie lub bezpośrednio w sklepie
TEHWIZ LTD w Rugby
2. Każde zamówienie jest rejestrowane, a przede wszystkim zamówienia telefoniczne
3. W razie jeżeli osoba która złożyła zamówienie nie będzie dostępna podczas zamówionego terminu zostaje obarczona kara w wysokości minimum £10 + koszt dojazdu w zależności od obszaru .
4. Kara zostaje dopisana do konta klienta oraz wysłane zostaje stosowne zawiadomienie, klient powinien opłacić kare do 7 dni po poinformowaniu, w przeciwnym wypadku firma kieruje zawiadomienie do firmy windykacyjnej.
5. Jeżeli usługa nie zostanie wykonana z przyczyn od nas nie zależnych zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości £10.
6. Firma
TEHWIZ LTD udziela 30 dni Gwarancji na Instalacje Anteny oraz 7 dni na Ustawienie Sygnału od daty wykonania usługi. po tym czasie ponowna usługa jest płatna zgodnie z cennikiem TEHWIZ LTD .

X. Dekodery oraz Umowa ABONAMENTOWA
1. Dekodery Abonamentowe są objęte gwarancja operatora NC+ lub Polsat na czas trwania kontraktu.
2. Każdy Klient który zawiera umowę w naszym sklepie AUTORYZUJE firmę TEHWIZ LTD do utworzenia / zmiany oraz anulowania kontraktu w jego imieniu.
3. Wysłanie jakiegokolwiek formularza na stronie TEHWIZ.uk i zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z autoryzowaniem firmy TEHWIZ LTD do zawarcia umowy w swoim imieniu na dane oraz dokumenty załączone w formularzu zgłoszeniowym.
4. Firma TEHWIZ LTD oferuje w ramach podpisania umowy JEDNĄ JEDNORAZOWĄ WYMIANĘ dekodera w razie jego uszkodzenia.
5. Darmowa wymiana dekodera na nowy może być wykonana tylko 1 raz bezpłatnie każda następna wymiana jest płatna według cennika określonego w sklepie
6. W razie uszkodzenia dekodera lub jego reklamacji klient zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć oraz odebrać dekoder z palcówki sklepu TEHWIZ LTD
7. Firma TEHWIZ LTD nie ponosi kosztów związanych z dostawa reklamowanych produktów .
8. Firma TEHWIZ LTD nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zmiany w ofercie operatora platformy NC+ lub POLSAT
9. Firma NC+ zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia bez podania przyczyny.
10. Klient który otrzyma dokumenty od firmy TEHWIZ LTD jest zobowiązany do ich PODPISANIA czytelnie oraz odesłania do 3 dni roboczych od momentu ich otrzymania.


XI. Udostępnianie danych osobowych
1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

XII. Postanowienia ogólne
1. Klient jest zobowiązany do zapoznania sie z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia lub korzystania z serwisu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest miedzy Klientem a firma
TEHWIZ LTD .
3. Umowa sprzedażny towarów zawierana jest zgodnie z prawem Brytyjskim
4. Sadem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sad właściwy dla siedziby pozwanego lub sad właściwy dla miejsca wykonania umowy.


Musisz pamiętać !

*po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknij na link "wyloguj" znajdujący sie w prawym menu
*nikomu nie udostępniaj loginu i hasła do Twojego konta
*Nigdy nie zwracamy się do Użytkowników o udostępnienie nam loginu lub hasła. W sieci jest wiele osób które mogą chcieć uzyskać od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie lub innym osobom.
Usuwanie danych:
*Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia po zalogowaniu oraz usunięcia swoich danych osobowych zgromadzonych przez sklep
TEHWIZ LTD .

REGULAMIN JEST WAŻNY OD DNIA 01-09-2011 (zmiana 07-12-2015)